p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
TENİSÇİLERDE OMUZ ROTATOR KASLARININ KONSANTRİK İZOKİNETİK KUVVETLERİ
2005, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa 017-024
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.