p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Semptomatik Kalkaneal Spurlularda Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT) Tedavisinin Erken Dönem Sonuçlarını Etkileyen İntrensek Faktörler
2017, Cilt 52, Sayı 1, Sayfa 005-013
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.