Semptomatik Kalkaneal Spurlularda Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT) Tedavisinin Erken Dönem Sonuçlarını Etkileyen İntrensek Faktörler
2017, Cilt 52, Sayı 1, Sayfa 005-013
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.