p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

ANAEROBIC CAPABILITY OF SOCCER PLAYERS WITH DIFFERING AEROBIC POWER LEVELS

Metin ERGÜN1, Çetin İŞLEGEN1, Mustafa Ferit ACAR2, Zeki ÖZKOL2, Zeki TAŞYÜREK3

1Department of Sports Medicine, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
2Ege University School of Physical Education and Sports, Izmir, Turkey
3Center for Sports and Athlete Health, Izmir, Turkey

958 1749

FOREARM BONE MINERAL DENSITY AND STRENGTH RELATIONSHIPS IN TENNIS PLAYERS

TENİSÇİLERİN ÖNKOL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUKLARI İLE KUVVET İLİŞKİSİ

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN1, Emine KUTLAY1, Erdinç DEMİRAY1, Zehra ÖZCAN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir

941 526