Araştırma Makalesi

LOW BACK ATHLETES AND TREATMENT APPROACHES

SPORCULARDA BEL AĞRISI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Oğuz YÜKSEL, Mehmet Ali TARHAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

459 215

Olgu Sunumu

SPINA ILIACA ANTERIOR INFERIOR AVULSION FRACTURE IN A 35 YEARS OLD RECREATIONAL FOOTBALL PLAYER: CASE REPORT

OTUZ BEŞ YAŞINDA REKREASYONEL FUTBOLCUDA SPİNA İLİAKA ANTERİOR İNFERİOR AVÜLSİYON FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Nevzad DENEREL1, Erdem KAAN2, Rifat DOĞAN3, Abdulaziz TÜRKSOYLU4

1Gaziantepspor Kulübü Spor Hekimliği Birimi, Gaziantep
2Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Gaziantep
3Ege Sağlık Vakfı, Radyoloji Birimi, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

285 196

Derleme