p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Derleme

INCREASED RISK OF ATRIAL FIBRILATION IN ATHLETES: REVIEW

ATLETLERDE ARTMIŞ ATRİAL FİBRİLASYON RİSKİ: DERLEME

Hüseyin DURSUN1, Oğuz YÜKSEL2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

1004 499

Araştırma Makalesi

EFFECT OF HEIGHT ON MOTORIC FEATURES

BOY UZUNLUĞUNUN MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Cem Sinan ASLAN, Oğuzhan DALKIRAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur

864 552

ERGOGENIC AID IN ATHLETES

SPORCULARDA ERGOJENİK DESTEK

Mehmet KARAKUŞ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri

3957 1374