p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

Derleme

EXERCISE IN THE ELDERLY

YAŞLILIK VE EGZERSİZ

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

594 472

SPORTS INJURIES AND GENETICS

SPOR YARALANMALARI VE GENETİK

Şerife Şeyma KARAYILAN1, Gürhan DÖNMEZ1, Naila BABAYEVA1, Melda Pelin YARGIÇ1, Feza KORKUSUZ1, Mahmut Nedim DORAL2

1Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

494 349