Olgu Sunumu

PNEUMOTHORAX DUE TO BLUNT CHEST TRAUMA IN A SOCCER MATCH: A CASE REPORT

Oğuz YÜKSEL1, Cengizhan ÖZGÜRBÜZ2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

270 248

Derleme