p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

FLUID INTAKE PROFILE OF ELITE RHYTHMIC GYMNASTS

Emine KUTLAY1, Metin ERGÜN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Sports Medicine, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

875 715

Derleme

METABOLIC SYNDROME AND EXERCISE

METABOLİK SENDROM VE EGZERSİZ

Ali ERASLAN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Antalya

1541 1019

THE EFFECTS OF ACUTE MILD HYPOBARIC HYPOXIA ON RATS’ MYOCARDIAL LEFT VENTRICLE OXIDATIVE DAMAGE

AKUT ORTA ŞİDDETLİ HİPOBARİK HİPOKSİNİN SIÇAN MİYOKARD SOL VENTRİKÜL OKSİDATİF HASARINA ETKİSİ

Eda AĞAŞÇIOĞLU1, Rıdvan ÇOLAK2, Metin BAŞTUĞ3, Hakan FIÇICILAR3, Haydar DEMİREL4

1Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
2Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ardahan
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara

1430 689