p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF DEPRESSION LEVELS AMONG REGULARLY EXERCISING AND NON-EXERCISING ADOLESCENTS

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPAN VE YAPMAYAN ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

M. Oytun HASTÜRK1, Seçkin ŞENIŞIK2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Birimi, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Birimi, Yeşilyurt, İzmir

1276 849

IMPACTS OF PLYOMETRICS EXERCISES ON THE DEVELOPMENT OF KNEE FLEXION AND EXTENSION STRENGTH IN TENNIS PLAYERS

PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN TENİSÇİLERDE DİZ FLEKSİYON VE EKSTANSİYON KUVVET GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Burçin ÖLÇÜCÜ1, Güven ERDİL2, A. Yavuz KARAHAN3, Abdullah CENİKLİ1, Mustafa ALTINKÖK4

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Tokat
2Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, A. Hisarı, Beykoz, İstanbul
3Karaman Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karaman
4Çekmeköy Vatan İlköğretim Okulu, Taşdelen, Çekmeköy, İstanbul

1493 887

EFFECTS OF UPPER EXTREMITY PLYOMETRIC TRAINING ON THROWING VELOCITY AND SHOULDER ROTATOR STRENGTH IN FEMALE HANDBALL PLAYERS

ÜST EKSTREMİTE PLİYOMETRİK ANTRENMANIN HENTBOLDA ATIŞ HIZI VE OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİNE ETKİSİ

Celal GENÇOĞLU1, O ATEŞ2, İ AKSU3, Selmin GÜLBAHAR4, Ebru ŞAHİN4, Cem BEDİZ3

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, İzmir
2Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

1673 980