p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE ASSOCIATION BETWEEN ISOKINETIC KNEE STRENGTH AND ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY RISK IN SOCCER PLAYERS

ELİT FUTBOLCULARDA İZOKİNETİK KAS KUVVETİ VE ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seçkin ŞENIŞIK1, Cengizhan ÖZGÜRBÜZ2, Metin ERGÜN2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

2497 1366

DIURNAL VARIATIONS IN ANAEROBIC CAPACITY BASED ON MAXIMAL BLOOD LACTATE

MAKSİMAL KAN LAKTATI İLE İLİŞKİLİ OLARAK BELİRLENEN ANAEROBİK KAPASİTEDE DİÜRNAL VARYASYONLAR

Cem KURT1, Ercan HASLOFÇA2, S.Oğuz KARAMIZRAK3, İmran KURT ÖMÜRLÜ4

1Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor YO, Balkan Kampüsü, Edirne
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, Aydın

1498 643

Derleme

SPORTS MEDICINE AND ETHICS

SPOR HEKİMLİĞİ VE ETİK

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

1277 651