p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF REGULAR EXERCISE, CIGARETTE SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION ON BLOOD LIPID AND LIPOPROTEIN LEVELS

DÜZENLİ EGZERSİZİN, SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIĞININ KAN LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Şaban ACARBAY1, Faruk TURGAY2, Oğuz KARAMIZRAK3, Çetin İŞLEGEN3

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, İzmir

630 509

DOES SUBMAXIMAL EXERCISE AFFECT ERYTHROCYTE OSMOTIC FRAGILITY AND SERUM MDA LEVELS OF DISTANCE RUNNERS?

SUBMAKSİMAL EGZERSİZ MESAFE KOŞUCULARINDA ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTESİNİ VE SERUM MDA DÜZEYİNİ ETKİLİYOR MU?

Ali GÜREŞ1, Şaheser GÜREŞ1, Nurgül ÖZDEMİR1, Aslıhan B. KARUL2, Didem KOZACI2, Çağatay ALTUN2, Gökalp GÜREL3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
3Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kocaeli

605 1396

Olgu Sunumu