p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

RELATION BETWEEN FOOTBALL COACHES’ LEADERSHIP STYLES AND THEIR SUCCESSES

FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK SİSTEMLERİ İLE BAŞARILILIKLARININ İLİŞKİSİ

Behrouz GHORBANZADEH1, Amir GHİAMİ RAD2, Sürhat MÜNİROĞLU1

1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara

1170 679

Derleme