p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF 8 WEEKS OF WALKING EXERCISES OF DIFFERENT INTENSITY ON sRANKL AND OSTEOPROTEGERIN LEVELS IN PRE-MENOPAUSAL WOMEN

Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Cevval ULMAN2, Fatma TANELİ2, Hakan TIKIZ3, S. Oğuz KARAMIZRAK4

1School of Physical Education and Sports, Celal Bayar University, Manisa
2Faculty of Medicine, Dept. of Biochemistry, Celal Bayar University, Manisa
3Faculty of Medicine, Dept. of Cardiology, Celal Bayar University, Manisa
4Faculty of Medicine, Dept. of Sports Medicine, Ege University, İzmir

755 630

RELATIONSHIPS AMONG DIFFERENT TYPES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY TESTS IN SOCCER PLAYERS

FUTBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ VE KAPASİTE TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Yusuf KÖKLÜ1, Alper AŞÇI2, Tahir HAZIR2, Utku ALEMDAROĞLU1, Caner AÇIKADA2

1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli
2Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara

1754 713

Derleme

DERLEME: KEMİK EZİLMESİ

A. ERASLAN, Bülent ÜLKAR, Mesut ÇELEBİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

2058 1989