p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF TWO DIFFERENT TYPES OF LEISURE TIME EXERCISE ACTIVITIES’ ON BLOOD NITRIC OXIDE LEVELS IN MIDDLE-AGED MEN

ORTA YAŞLI ERKEKLERDE İKİ FARKLI SAĞLIKLI YAŞAM SPORUNUN SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

F. TURGAY1, H. İŞLEKEL2, S.O. KARAMIZRAK3, Ç. YENİSEY4, T. KOCAHAN1, S. SELAMOĞLU1

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, İzmir
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Aydın

1117 689

THE EFFECTS OF EIGHT-WEEK CIRCUIT TRAINING ON CERTAIN PHYSICAL CHARACTERISTICS IN WOMEN

KADINLARDA SEKİZ HAFTALIK DAİRESEL ANTRENMANIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

E. KUTLAY1, B. HÜLYA2, Ş.A. KUTLAY3

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2B-fit Sağlık ve Spor Merkezleri, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İzmir

1010 678

RELATIONSHIPS OF STRESSFUL LIFESTYLE AND LACK OF EXERCISE IN HEART ATTACK SUFFERERS

KALP KRİZİ GEÇİREN BİREYLERDE STRESLİ YAŞANTI VE SPOR YAPMAMA İLE İLİŞKİNİN İNCELENMES݇

O. SİNAN, Z. KORUÇ, S. KOCAEKŞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara

Bu çalışma 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2006 Muğla’da sunuldu

966 586

Derleme

ANTI-DOPING CONTROL MANAGEMENT AND SUPERVISION DURING THE UNIVERSIADE 2005 IZMIR SUMMER GAMES

UNIVERSIADE 2005 OYUNLARINDA DOPİNG KONTROL YÖNETİM VE DENETİMİ

S.O. KARAMIZRAK1, T. KOCAHAN2, M. NALÇAKAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2GSGM Sporcu Sağlok Merkezi, Ankara
3Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Eğitim ve Uygulama Hastanesi, İzmir

804 471