p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Profesyonel sporcular COVID-19 salgını sırasında rekreasyonel sporcular ve sedanter bireylere kıyasla daha kaygılı

Ömer Serkan Kara, Gökhan Büyüklüoğlu, Nihan Büyüklüoğlu, Selçuk Gül, Mehmet Mesut Çelebi, Hasan Kaya

DOI: 10.47447/tjsm.0502

Sayı: Erken Çevirimiçi Makaleler
108 95