p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
DERLEME: FİZİKSEL AKTİVİTE VE KORONER KALP HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ
2007, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa 157-180
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.