p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
DERLEME: KEMİK EZİLMESİ
2007, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 105-118
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.