p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERDE YARIŞMANIN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ
2005, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa 009-016
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.