p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
YÜZÜCÜLERDE AEROB İK VE ANAEROBİK AĞİRLİKLİ YÜKLENMELERDE OKSİDATİF STRESİN KARŞILAŞTIRILMASI
1999, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa 001-010
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.