p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Kondromalazi Patella Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ve Proloterapinin Etkisi
2020, Cilt 55, Sayı 1, Sayfa 028-037
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.