p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Yaşlı Bireylerde Adım Sayısı ile Aerobik Dayanıklılık ve Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki ve Farkların İncelenmesi
2020, Cilt 55, Sayı 4, Sayfa 314-320
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.