p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Uzun ve kısa mesafe koşucularında kollajen tip 1 gen (COL1A1) rs1800012 polimorfizmi
2021, Cilt 56, Sayı 1, Sayfa 028-032
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.