p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
sf-36 083
quality of life 083
supervised aerobic exercise 083
type 2 diabetes mellitus 083
kf-36 083
yaşam kalitesi 083
gözetim altında aerobik egzersiz 083
tip 2 diyabetes mellitus 083
ankle injuries 094
athletic injuries 094
ayak bileği yaralanmaları 094
spor yaralanması 094
exercise-induced bronchospasm 099
exercise-induced bronchoconstriction 099
exercise 099
bronchodilator 099
doping 099
egzersize bağlı bronkospazm 099
egzersize bağlı bronkokonstriksiyon 099
egzersiz 099
bronkodilatör 099
accessory ossicle 106
ankle 106
foot 106
os subfibulare 106
aksesuar kemik 106
ayakbileği 106
ayak 106