p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
insulin resistance 259
cardio exercise 259
pilates 259
insülin direnci 259
kardiyo egzersizi 259
carpal tunnel syndrome 267
hand grip strength 267
splint 267
kinesiology taping 267
karpal tünel sendromu 267
el kavrama kuvveti 267
kinezyolojik bantlama 267
hamstring injuries 284
rtp criteria 284
re-injury 284
hamstring yaralanmaları 284
spora dönüş kriterleri 284
tekrar yaralanma 284
sport 276
achilles tendon 276
stiffness 276
spor 276
aşil tendonu 276
sertlik 276
hypermobility 308
collagen 308
gene expression 308
hipermobilite 308
kollajen 308
gen ekspresyonu 308
adolescent athlete 300
basketball 300, 321
risk of injury 300
adolesan sporcu 300
basketbol 300
yaralanma riski 300
exercise 290
anxiety 290
depression 290
health 290
academic success 290
university students 290
egzersiz 290
kaygı 290
depresyon 290
sağlık 290
akademik başarı 290
üniversite öğrencileri 290
physical fitness 321
functional training 321
cupping therapy 332
athletes 332
muscle strength 332, 314
fatigue 332
pain 332
kupa tedavisi 332
sporcular 332
kas kuvveti 332, 314
yorgunluk 332
ağrı 332
aging 314
physical endurance 314
body mass index 314
walking 314
yaşlanma 314
fiziksel dayanıklılık 314
beden kütle indeksi 314
yürüme 314