p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

D. HATZIMANOUIL1, K. NATSIS2, T. TOTLIS2, M. KARVANI2,G. SOFIDIS2, K. VLASSIS2

Anahtar Sözcükler: Hentbol, kaleci, spor yaralanması, aşırı kullanım sendromu, dirsek, güç geliştirme, egzersiz

Öz

“Hentbol kaleci dirseği” kaçınılması çok güç kronik bir sendrom olup, çok sayıda hentbol kalecisini etkiler. Bu çalışmanın amacı, adı geçen sendromu gösteren üst düzey hentbol kalecisinin sağaltımına ilişkin bilgileri bir kas gücü geliştirme programı öncesinde ve sonrasında incelemektir. Toplam 16 kaleci iki eşit gruba rastgele ayrıldılar. Yaralanmalar bir şutu bloke ederken topun kalecinin ellerine şiddetle çarpması sonucu oluşmuştu. Oyuncular önceki dirsek yaralanmalarına ilişkin bir sorgulama formunu doldurdular. Araştırma grubundakiler üç ay boyunca bir kas güçlendirme programı izlediler. Kontrol grubunu oluşturanlar ise herhangi bir özel güç geliştirme programı uygulamadılar. Program tamamlandıktan sonra tüm sporcular özel sorgulama formunu tekrar yanıtladılar. Sonuçlar; kas güçlendirme programı uygulanmasına karşın, her iki grup için yakınma sıklığının benzer süreklilik arzettiğini ortaya koydu. Tanı, çeşitli semptomların varlığına işaret etti. Tüm oyunculara konservatif sağaltım uygulandı. Her iki grup sporcuda da komplikasyonlar ortaya çıktı. Sportif aktiviteye dönüşte yaralanmalar tekrarlarken, sendrom saha dışı günlük hayatta da problemlere yol açtı.