p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Verena BURK

University of Tübingen, Germany

Anahtar Sözcükler: Yüksek performans sporu, spor sistemleri, organizasyon, toplum, çevre

Öz

Rekabet içeren her alanda başarı oranı rakibin strateji, taktik, olanak ve arzusu iyi anlaşıldığı ölçüde artar. Ancak, yüksek performans sporlarında ulusal sistemlerin elit sporcu ve performanslarından sorumlu olanlar geleneksel olarak konuya içsel bakmışlardır. Bu çalışma, sözü edilen eğilimi tersine çevirmek için şartları, yapıları ve çalışmaları 1996 Atlanta Olimpiyatlarında başarılı olmuş sekiz ülke için (Almanya, ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Çin, Fransa, İtalya ve Rusya) analiz eden bir projenin ön sonuçlarını sunmaktadır. Modern yüksek performans sporu hakkında bir girişten sonra makale projenin amaçlarını, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarını açıklamaktadır. Daha sonra sonuçlar “Genel sosyal şartlar”, “Yüksek performans sistemi” ve “Seçilmiş sistem-çevre ilişkileri” başlıkları altında verilmektedir. Tüm bunlar bir arada incelenen sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Başlıca atletizm, yüzme ve voleybol sporları ele alınmaktadır. Üst düzey kurumların (Örneğin Ulusal Olimpiyat Komiteleri) yanı sıra bu ülkelerde elit spordan sorumlu bakanlıklardan da bilgi edinildi. Yazılı anketler (sorgulamalar), söyleşiler, belge ve kaynak taramaları ile sosyo-demografik veri analizlerinden yararlanıldı.