p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

F. Sırrı ÇAM1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU2, Şule ÇOLAKOĞLU3,Afig BERDELİ4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir

Anahtar Sözcükler: Genetik, dayanıklılık performansı, ensersiyon/ delesyon, sprint, egzersiz

Öz

ACE geni I/D polimorfizmi dayanıklılık performansı ve antrenmana daha iyi yanıtla ilişkili olabilir. Bu çalışmanın amacı ACE gen polimorfizmi ile sportif performans arasındaki ilişkiyi homojen bir grupta incelemekti. Beyaz ırktan, son altı aydır benzer antrenman geçmişine sahip olan 32 bayan, non-elit Türk sporcunun ACE gen polimorfizmleri PCR yöntemiyle analiz edildi. Performansları 60 m sprint ve orta mesafe koşu testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan deneklerin ACE I/D genotiplerinin dağılımı II, ID ve DD genotipleri için sırasıyla % 34.4, % 37.5 ve % 28.1 idi. ACE genotip grupları için sprint (χ2: 3.261; p=0.196) veya orta mesafe (χ2: 0.396; p=0.820) performansları açısından anlamlı bir fark saptanmadı. ACE genotiplerine göre sprint veya orta mesafe performansları açısından anlamlı bir farklılık bulunamadı. Daha geniş çalışma grupları ile yapılacak araştırmalar bu ilişkiyi farklı biçimde ortaya koyabilir.