p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şerife Şeyma TORĞUTALP, Naila BABAYEVA, Gürhan DÖNMEZ, Feza KORKUSUZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Aksesuar kemik, ayakbileği, ayak, os subfibulare

Öz

Os subfibulare lateral malleolün distal kısmında bulunan ayakbileği aksesuar kemiğidir. Genellikle asemptomatik olup ayak bileği yaralanmalarında rastlantısal olarak saptanır. Bu olgu sunumunda, ayakbileği yaralanması ile kliniğe başvuran on altı yaşındaki erkek sporcu tartışılacaktır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.