p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Hüseyin DURSUN1, Oğuz YÜKSEL2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Atrial fibrilasyon, atlet, p dalga dispersiyonu, sinyal ortalamalı p dalga süresi.

Öz

Artmış mortalite ve morbiditeye neden olan atrial fibrilasyon (AF) en sık görülen taşiaritmidir. Patofizyolojisinde atriyal yeniden şekillenme önemli bir rol oynamaktadır. Endürans sporlarına uzun süreli katılımın atriyal yeniden şekillenmeye katkıda bulunduğu ve AF gelişme riskini artırdığına ilişkin artan sayıda delil bulunmaktadır. P dalga dispersiyonu (PD) ve sinyal ortalamalı P dalga süresi (SOPDS), AF gelişme riskinin değerlendirilmesinde kullanılan yararlı parametrelerdir. Bu parametrelerin atlet popülasyonunda AF gelişme riskini öngörmede kullanımına yönelik az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu derleme atlet popülasyonunda AF gelişme riskine, PD ve SOPDS’deki değişikliklere odaklanmaktadır.