p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Çiğdem Bayır1, İsmail Kaya1, Ayşe Livanelioğlu2, Bülent Ülkar1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, kalça ağrısı, avasküler nekroz

Öz

Gençlerde kalça ekleminde ağrı ile kendini gösteren sorunlar multifaktöriyel olup tanı ve tedavileri karmaşıktır. Sporcularda kalça ağrısının olası birçok nedeni vardır. Semptomlar genellikle tek bir klinik antite ile bağdaştırılamadığından, çok sayıda olasılığı eleyebilmek için dikkatli bir klinik değerlendirme gerekir. Dejeneratif kıkırdak hastalıkları ile morfolojik bozukluklar labral patolojilere neden olur. Displastik kalça, femur başı kayması, Legg-Calve-Perthes (LCP) gibi patolojiler bu hastalıkların başlıcalarındandır. Bu hastalıklarda genç yaşta görülen kalça ağrısı ortaya çıkmaktadır. Sporcularda kalça yaralanması daha nadir olsa da rehabilitasyonu uzun zaman almaktadır. Bu nedenle doğru tanı ve iyi planlanmış tedavi kritik öneme sahiptir. Görüntüleme yöntemleri, muayene bulguları ve provokatif testler, doğru tanı ve başarılı tedavi için elzemdir. Bu olgu sunumunda genç kadın ritmik jimnastik sporcusunda akut iliopsoas tendon rüptürü sonrasında gelişen femur başı avasküler nekrozunun tanı ve tedavi süreci irdelenmektedir.

Alıntı: Bayir C, Kaya I, Livanelioglu A, Ulkar B.Avascular necrosis of femoral head following iliopsoas tendon rupture in a young female gymnast. Turk J Sports Med. 2020;55(2):165-71.