p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yıldız Erdoğanoğlu1, Ünzile Tunç2

1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Üsküdar University, İstanbul, Turkey
2Yeni Bakış Special Training and Rehabilitation Center, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Vücut algısı, benlik saygısı, vücut dayanıklılığı, kor kasları işlevselliği

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vücut geliştirme egzersizi uygulayan bireylerde gövde, üst ekstremite, alt ekstremite dayanıklılığı ve gövde merkezi (kor) kas işlevselliğinin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya bir yıl ve üzeri vücut geliştirme egzersizi uygulayan 40 gönüllü erkek birey alındı. Bireylerin özellikleri kaydedildikten sonra, gövde dayanıklılıkları mekik ve modifiye Sorensen testi ile, üst ekstremite dayanıklılıkları şınav testi ile, alt ekstremite dayanıklılıkları tekrarlı skuat testi ile, kor kas işlevsellikleri tek bacak duvar oturuşu ve tekrarlayan tek bacak çömelme testleri ile değerlendirildi. Bireylerin beden algıları Vücut Algısı Ölçeği ile, benlik saygıları ise Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 25.6±4.7 yıl, egzersiz yapma süre ortalamaları ise 22.5±34.6 aydı. Çalışma sonucunda bireylerin beden algıları düşük, benlik saygıları ise orta düzeyde bulundu. Bireylerin abdominal dayanıklılığı, sırt ekstansör dayanıklılığı, üst ekstremite ve alt ekstremite dayanıklılığı, kor kasları işlevselliği ile beden algısı ve benlik saygısı değerlendirmeleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Vücut geliştirme egzersizi yapan bireylerin gövde, üst ve alt ekstremite dayanıklılıkları ve kor bölgesi kas işlevselliklerinin beden algısı ve benlik saygısına anlamlı bir katkı sağlamadığı belirlenmiştir.

Alıntı: Erdoganoglu Y, Tunc U. Body perception and self-esteem in individuals performing a bodybuilding exercise program. Turk J Sports Med. 2020;55(2):79-85.