p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emine KUTLAY, Ercan HASLOFÇA, Fehime HASLOFÇA

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İzmir

Anahtar Sözcükler: Relatif yaş etkisi, antropometrik özellik, motor performans, erkek çocuk

Öz

Bu çalışma, Türk erkek çocuklarında relatif yaş ile antropometrik özellikler ve motor performans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya 8-12 yaş arasındaki erkek çocuklar (n=601) katıldı. Antropometrik ölçümler, ISAK protokolüne uygun şekilde yapıldı. Motor performans değerleri “Eurofit” test bataryasında yer alan testler ve diğer standart testler aracılığı ile alındı. Her yaş için, ilk üç ay içinde doğanlarla son üç ay içinde doğanların verileri karşılaştırıldı. Verilerin istatistiksel analizi için MedCalc istatistik programı kullanılarak t-test uygulandı. İki dönem arasındaki farklılıklara ve değişim oranlarına bakıldı. Her yaş için vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, oturma yüksekliği; brachial bölgede gevşek, bükülü ve kasılı kol çevresi; bel, kalça ve baldır çevreleri ile humerus çapı değerlerinin ilk üç ay içerisinde doğanlarda daha yüksek olduğu gözlendi. Keza motor performans değerlerinden sürat, çeviklik, kol hızı, gövde kuvveti ve dayanıklılık ölçütlerinin de ilk üç ay içerisinde doğanlarda daha iyi olduğu belirlendi. İki döneme ait veri farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı idi. Bu verilere göre; erkek çocuklara yönelik yetenek seçimi ve yönlendirme programları ile sportif etkinliklerde performans değerlendirmesi yapılırken, relatif yaş etkisinin dikkate alınması ve yılın son üç ayında doğanların göz ardı edilmemesi gerektiği söylenebilir.