p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

Platelet-Rich Plasma vs Prolotherapy in the Management Of Knee Osteoarthritis: Randomized Placebo-Controlled Trial

Ali EROĞLU1, Aylin SARI2, Bekir DURMUŞ2

1Department of Sports Medicine, Erenkoy Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenkoy Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey

DOI: 10.5152/tjsm.2016.005
7958 1888

Derleme

The Effects Of Different Environmental Conditions (Cold, Heat and Altitude) On Soccer Players' Performance And Health

Farklı Ortamların (Soğuk, Sıcak ve Yükselti) Futbolcuların Performans Ve Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Cem Sinan ASLAN1, Ender EYUBOĞLU2

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Burdur
2Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Bartın

DOI: 10.5152/tjsm.2016.006
14774 3098

Coronary Heart Disease and Exercises

Koroner Kalp Hastalığı ve Egzersiz

Tolga SAKA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Spor Hekimliği AD Başkanı, İstanbul

DOI: 10.5152/tjsm.2016.007
17612 2056