p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

POSSIBLE INDICATIONS OF OZONE THERAPY IN SPORTS MEDICINE

OZON TEDAVİSİNİN SPOR HEKİMLİĞİNDEKİ POTANSİYEL ENDİKASYONLARI

Bülent UYSAL1, M. Murat SEVEN2, Ali MEMİŞ3, Yavuz YILDIZ4

1GATA Fizyoloji Anabilim Dalı, Etlik, Ankara
2Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sporcu Sağlığı Merkezi, Ankara
3Kasımpaşa Asker Hastanesi, DETAM Başkanlığı, İstanbul
4GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik Ankara

11729 2545

Derleme

THE APPLICATIONS OF ESWT IN SPORTS MEDICINE

SPOR HEKİMLİĞİNDE ESWT UYGULAMALARI

Ali Haydar APAYDIN

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

14938 2381