p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Derleme

DIABETES AND EXERCISE

DİYABET VE EGZERSİZ

Aydın BALCI

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Ankara

21928 3476

Araştırma Makalesi

THE EFFECTIVENESS OF SHOCK WAVE TREATMENT IN SUBCALCANEAL PAIN SYNDROME

SUBKALKANEAL AĞRI SENDROMUNDA ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

Canan GÖNEN AYDIN1, Çağrı ÖZCAN2, Sami SÖKÜCÜ2, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU2

1Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. ve Araşt. Hast. Spor Hekimliği, İstanbul
2Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. ve Araşt. Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

10417 2406