p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

Derleme

EXERCISE IN THE ELDERLY

YAŞLILIK VE EGZERSİZ

Metin ERGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

22337 8851

SPORTS INJURIES AND GENETICS

SPOR YARALANMALARI VE GENETİK

Şerife Şeyma KARAYILAN1, Gürhan DÖNMEZ1, Naila BABAYEVA1, Melda Pelin YARGIÇ1, Feza KORKUSUZ1, Mahmut Nedim DORAL2

1Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

23069 3328

Olgu Sunumu

BILATERAL STRESS FRACTURE OF THE FIBULA: A CASE REPORT

BİLATERAL FİBULA STRES KIRIĞI: OLGU SUNUMU

Çağdaş ŞENIŞIK, Bedrettin AKOVA, Hakan GÜR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

13161 4363