p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

REGIONAL DISTRIBUTION OF DANCE SPORTS INJURIES IN LATIN DANCERS

LATİN DANSÇILARDA DANS-SPORU YARALANMALARININ BÖLGESEL DAĞILIMI

Emine KUTLAY1, İlkşan DEMİRBÜKEN2, Seher ÖZYÜREK2, Salih ANGIN2

1School of Physical Education and Sports, Ege University, İzmir, Turkey
2School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

5000 1810

Olgu Sunumu

UNILATERAL PARS INTERARTICULARIS FRACTURE IN A YOUNG SOCCER PLAYER

GENÇ FUTBOLCUDA TEK TARAFLI PARS İNTERARTİKÜLARİS KIRIĞI: OLGU SUNUMU

Seçkin ŞENIŞIK1, Nuri EREL2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Birimi, İzmir
2EMOT El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi, Karamanlar, İzmir

11373 2897