p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECT OF VISION ON LOWER BODY MUSCLES’ EMG ACTIVITIES DURING SQUATTING

ÇÖMELME SIRASINDA GÖRMENİN ALT EKSTREMİTE KASLARININ EMG AKTİVİTELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ*

S. Banu KELEŞ, Selim M. KADAĞAN, Ufuk ŞEKİR, Çağdaş UÇAR ŞENIŞIK, Bedrettin AKOVA, Hakan GÜR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

8182 2053

ANTHROPOMETRIC PROFILE NORMS OF ADOLESCENT MALE TRACK AND FIELD ATHLETES

ERKEK ADOLESAN ATLETLERİN ANTROPOMETRİK PROFİL NORMLARI

Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELİCEOĞLU2, Ayla TEKELİOĞLU1, Meral HAZIR1, Banu KABAK1, Perihan UFUK1

1Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı SESAM, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale

5984 1959

THE EFFECT OF A 12 WEEKS TRAINING PERIOD ON BLOOD ACID-BASE STATUS IN ELITE BOXERS

ELİT BOKSÖRLERDE 12 HAFTALIK ANTRENMAN UYGULAMASININ ASİT-BAZ DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Oktay ÇAKMAKÇI1, Fatma ASLAN2, Evrim ÇAKMAKÇI1

1Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Konya
2Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Karaman

6939 2182

ANALYSIS OF ISOKINETIC KNEE EXTENSION/FLEXION STRENGTHS IN TURKISH SUPER LEAGUE SOCCER PLAYERS

TÜRKİYE SÜPER LİG FUTBOLCULARINDA DİZ EKSTANSİYON/FLEKSİYON İZOKİNETİK KUVVETLERİNİN ANALİZİ

Canan GÖNEN AYDIN, Şeyhmus KAPLAN, Halil İbrahim KAYA, Talat TURGUT, Mustafa Onur SERBEST, Ali ERDOĞAN, Cem ÇETIN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

5903 1927