p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

BALANCE TEST RESULTS OF ALPINE SKIERS

ALP DİSİPLİNİ KAYAK SPORCULARININ DENGE TESTLERİ SONUÇLARI

Tolga SAKA1, Metin POLAT2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri
2Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri

8504 2334

RELATIONSHIPS BETWEEN POINT EFFICIENCY IN THE MATCH AND BLOOD LACTATE LEVELS IN ELITE TAEKWONDO ATHLETES

ELİT TAEKWONDO SPORCULARINDA MÜSABAKA PUAN ETKİNLİKLERİ İLE KAN LAKTAT İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Fatih ÇATIKKAŞ1, Oğuz KARAMIZRAK2, Metin ŞAHİN3, M. Ferit ACAR1

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
3Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya

5246 1883

Derleme