p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF REGULAR MOUNTAIN HIKING AND ACUTE MAXIMAL EXERCISE ON BLOOD OXIDATIVE STRESS LEVEL AND ANTIOXIDATIVE ENZYME ACTIVITIES

DÜZENLİ DAĞ YÜRÜYÜŞÜNÜN VE AKUT MAKSİMAL EGZERSİZİN OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ

Faruk TURGAY1, Aksel ÇELİK2, S. Rana VAROL1, Ebru SEZER3, Taner ONAT3, S. Oğuz KARAMIZRAK4

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Beden Eğitimi Bölümü, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

5087 1564

PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN ANTRENMAN SONRASI BAZI KAN PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ‡

Hakan ÇEVRİM1, Yonca BİÇER2, Özgür KARATAŞ3, Cebrail GÜRSUL4, Zülfü BİÇER5

1İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzincan
3İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Malatya
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
5Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzincan

7632 1759

Olgu Sunumu

MANDIBULA FRACTURE IN A PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER: CASE STUDY

PROFESYONEL BİR FUTBOLCUDA MANDİBULA KIRIĞI: OLGU SUNUMU

Savaş KUDAŞ1, M. Mesut ÇELEBİ2

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

5065 2338