p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Editörden

Araştırma Makalesi

Investigation Of Wrist Flexor/Extensor Muscle Strength Following Arthroscopic Surgical Treatment Of Lateral Epicondylitis

Lateral Epikondilitli Hastalarda Artroskopik Tedavi Sonrası El Bileği Fleksör/Ekstansör Kas Kuvvetinin Araştırılması

Mustafa Onur SERBEST1, Sabriye ERCAN2, Halil İbrahim KAYA3, Hilmi Mustafa DEMİR2, Abdullah Meriç ÜNAL4, Cem ÇETİN2

1Aydın Devlet Hastanesi, Spor Hekimliği Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Bölümü, Samsun
4Özel Şifa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Isparta

DOI: 10.5152/tjsm.2016.001
9541 5132

Derleme

Ocular Injuries In Sport

Sporda Görülen Göz Yaralanmaları

Onur İNAM, Uğur ACAR

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye,

DOI: 10.5152/tjsm.2016.002
8344 2663

Ear-Nose-Throat Injuries In Sports

Sporda Görülen Kulak-Burun-Boğaz Yaralanmaları

Hasan MUTLU, Tevfik SÖZEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5152/tjsm.2016.003
7661 2742

Traumatic Dental Injuries In Sports

Sporda Travmatik Dental Yaralanmalar

Yağmur Deniz İLARSLAN, Erhan DURSUN

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5152/tjsm.2016.004
9857 2739