p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatih Kıyıcı1, Deniz Bedir1, Murat Ozan1, Gürsel Bedir2, Orhan Delice3

1Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Sağlık Bakanlığı, İl Ambulans Servisi 112 Acil Başhekimliği, Erzurum
3Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Erzurum

Öz

GİRİŞ: Spor müsabakalarındaki sakatlıklarla ve hastalık ilgili yapılan araştırmalar, sonraki müsabakalarda bu tür olayların önlenmesinde önemli bir basamaktır. Yapılan araştırmalarla hangi spor branşında ne tür sakatlıkların meydana geldiği tespit edilerek gelecekte ilgili branşta bu tür sakatlıkları önleyecek “koruyucu tedbirler” alınabilmektedir.
AMAÇ: Erzurum EYOF 2017’ de 8 günlük yarışmalar boyunca sporcularda meydana gelen sakatlık ve hastalık oranlarını analiz etmek.
GEREÇ-YÖNTEM: Avrupa Olimpiyat Komitesinden gerekli izinler alınarak Organizasyon Komitesine bağlı olan Sağlık Hizmetleri Direktörlüğünce sporcularda “Günlük Sakatlık ve Hastalık Bilgi Formu” dağıtılarak meydana gelen vakaların bu formlara kaydedilmesi istendi. 8 günlük yarışma süreci sonrasında bu verilere dijital ortama aktarılarak Spss programıyla veriler analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 34 ülkeden 392’si erkek (%60.6) 254’ü kadın (%39.4) olmak üzere toplam 646 sporcu katılmıştır. Bu sporcuların yaşları 15 ile 18 arasındadır. Elde edilen verilere göre festival süresince 25 sakatlanma, 25 ise hastalanma olmak üzere toplam 50 vaka meydana geldiği görüldü. Bu vakaların %10’u antrenman ve müsabaka öncesi, %90’ı ise antrenman veya müsabaka sırasında meydana gelmiştir. Branş bazında en fazla sakatlanmanın yaşandığı snowboard olurken biathlon, kayaklı koşu, curling ve artistik paten branşlarında herhangi bir sakatlanma vakasına rastlanmadı. Alp disiplini ise en fazla hastalanma vakasının görüldüğü branş olmuştur. Sakatlık ve hastalanma gibi vakaların en fazla yaşandığı branş alp disiplini iken (n=17) en az vaka yaşanan branşlar curling ve artistik patinaj (n=1) olduğu yapılan istatistik çalışmaları sonucu bulundu.
TARTIŞMA/SONUÇ: Erzurum EYOF 2017’de sporcuların %3,8’ sı sakatlanma vakasıyla karşılaşmıştır. Bu oran Lillehammer 2016 Gençlik Olimpik Kış Oyunlarında (YOG) % 9.0, Innsbruck 2012 YOG’ta ise %11.0’dir. Buna ek olarak organizasyondaki hastalanma oranı %3,8 iken, bu oran Lillehammer 2016 YOG’ ta % 7.0, Innsbruck 2012 YOG’ta ise %9.0’dur.

Makale İçeriği