p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
DERLEME: OSTEOPOROZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE
2008, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa 099-109
Cengizhan ÖZGÜRBÜZ

Yukarıdaki kodu giriniz.