p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Akut Tüketici Egzersizin Streptozotosinle Oluşturulmuş Diyabetik Rat Modelinde Oksidan ve Antioksidan Sistem Parametreleri Üzerine Etkisi
2020, Cilt 55, Sayı 2, Sayfa 131-137
Şensu Dinçer

Yukarıdaki kodu giriniz.