p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Splint Tedavisine Ek Olarak Verilen Kinezyolojik Bantlama Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonel Durum ve El Kavrama Kuvvetine Etkisi
2020, Cilt 55, Sayı 4, Sayfa 267-275
Banu Ordahan

Yukarıdaki kodu giriniz.