p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

The Contribution of Kinesiotape Application Combined with Calf Exercises to Conservative Treatment Efficacy in Chronic Venous Insufficiency

Kronik Venöz Yetmezliğin Konservatif Tedavisinin Etkinliğine “Calf” Egzersizine Kombine Kinezyoteyp Uygulamasının Katkısı

Sabriye Ercan, Cem Çetin

An Epidemiological Investigation of Skiing Injuries in Erciyes Ski Centre

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Yaralanmalarının Epidemiyolojik İncelemesi

Gökmen Özen, Emrah Yılmaz, Hürmüz Koç, Cengiz Akalan

Derleme

Analysis of Pre-participation Screening Protocols for Football Players in Europe, USA, and Libya: Possible Implications for Preventing Sudden Cardiac Death

Salaheddin Sharif, Narges Elzaydi, David Hydock

Olgu Sunumu

Stress Fracture of the Pubic Ramus in a Female Long Distance Runner: A Case Report

Kadın Uzun Mesafe Koşucusunda Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Seçkin Şenışık, Metin Ergün

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.