p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Is There a Difference in Muscle EMG Activity and Morphology Between Black and White People?

Ufuk Şekir, Güfat Arslan, Osman İlhan

Does Increased Body Mass Index Cause Pain and Impact Overall Quality of Life in Case of Venous Insufficiency?

Sabriye Ercan, Cem Çetin

Presence of Inguinal Hernia in Soccer Players with Osteitis Pubis

Osteitis Pubisli Futbolcularda İnguinal Herni Varlığı

Ali Eraslan, Ayşen Türk, Bekir Erol

Analysis of Three Decade Changes in Physical Fitness Characteristics of Turkish Children Aged Between 11 and 12

11-12 Yaş Türk Çocuklarının Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerindeki Otuz Yıllık Değişimlerin İncelenmesi

Fehime Haslofça, Emine Kutlay, Ercan Haslofça

Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kinezyobant Uygulamasının Kısa Dönem Etkileri

Zeliha Başkurt, Sabriye Ercan, Tuba İnce Parpucu, Ferdi Başkurt, Meriç Ünal

Derleme