p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şeyhmus KAPLAN

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Anahtar Sözcükler: Kardiyak rehabilitasyon, miyokard enfarktüsü, akut kardiyak olay

Öz

Kardiyovasküler hastalıklar günümüzde halen en sık ölüm nedenleri arasındadır. Kardiyak rehabilitasyon (KR), başlangıçta kardiyovasküler problemi olan hastaların basit egzersiz monitörizasyonu şeklinde ortaya çıkmıştır. Morbidite ve mortalite üzerinde olumlu etkileri kanıtlanınca, mültidisipliner bir yapı da kazanarak klinik yönergelerde tedavinin olmazsa olmazı konumuna erişmiştir. Maliyet-etkin tedavilerin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, araştırmalarda bu niteliğinin de ortaya konduğu bilinmektedir. Tüm bu olumlu etkilerine rağmen, gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde KR’ye yönlendirme ve katılım halen düşük düzeylerdedir. Spor hekimliği disiplininin, başlıca görevlerinden biri de kronik hastalıklara egzersiz reçetelemek ve toplumun eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu anlayışla derlenen bu yazıda, KR’ye ilişkin literatür gözden geçirilerek, klinik uygulamalara yönelik açıklayıcı bilgiler verilmesi hedeflendi.