p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

INJURY PROFILES OF WOMEN BASKETBALL PLAYERS

BAYAN BASKETBOL OYUNCULARINDA YARALANMA PROFİLİ

Emel ÇİÇEK1, İlknur NAZ2, Metin ERGÜN3

1El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi, İzmir
2İzmir Basketbol Kulübü, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

1088 634

URINARY PROTEIN PARAMETERS IN KARATE ATHLETES

Shahla HOJJAT, Ali Reza RAHİMİ, Mahnaz AHMADZADEH

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Branch of Karaj, Iran

1007 665

Derleme