p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF AEROBIC TRAINING AND MULTIVITAMIN SUPPLEMENTATION ON ANTIOXIDANT METABOLISM

AEROBİK EGZERSİZ VE MÜLTİVİTAMİN KULLANIMININ ANTİOKSİDAN METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

N. DİNÇ1, S. BEREKET-YÜCEL1, H. TIKIZ2, C. ULMAN3, F. TANELİ3

1Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

969 559

INFLUENCE OF SHUTTLE RUN TESTS ON HEMORHEOLOGICAL PARAMETERS

MEKİK KOŞU TESTİNİN HEMOREOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

A. YAPICI1, U. DÜNDAR2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli

1175 748

EFFECTS OF AEROBIC OR ANAEROBIC LEıSURE-TıME EXERCISE ON PLASMA TOTAL HOMOCYSTEINE, TOTAL- AND SUBGROUP HDL-CHOLESTEROL LEVELS IN MIDDLE-AGED MEN

ORTA YAŞLI ERKEKLERDE AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZİN PLAZMA HOMOSİSTEİN, HDL KOLESTEROL VE ALT GRUPLARINA ETKİLERİ

F. TURGAY1, H. İŞLEKEL2, A.R. ŞİŞMAN2, S.O. KARAMIZRAK3, A. ÇEÇEN-AKSU4

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, İzmir
4Serbest Spor Hekimi (PhD), Alsancak, İzmir

1016 706