p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Tek Taraflı Matriks ile İndüklenmiş Otolog Kondrosit İmplantasyonu Yapılan Hastaların Opere ve Non-Opere Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kuvveti ile Tek Ayak Denge Değerlerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
2017, Cilt 52, Sayı 3, Sayfa 092-101
Bihter Akınoğlu

Yukarıdaki kodu giriniz.